Sabine Thijs

Praktijkhouder, kinesitherapeut Fasciatherapeut, Somato-Psychopedagoog

Fasciatherapie en persoonsgebonden klachten

Mijn hoofdactiviteit bestaat uit fasciatherapie MDB.

Fascia werd lang beschouwd als “bindweefsel” maar wetenschappelijk onderzoek wijst ons op de cruciale rol van fascia voor het optimaal functioneren van ons lichaam. Zo bepaalt de fascia mede de doorbloeding, bewegingscoördinatie, bewegingskracht en pijnregulatie.

Fascia beweegt continu, past zich aan, spant op en ontspant; de druk en rekkrachten vervormen zo de cellen en weefsels waardoor er een vorm van communicatie ontstaat tussen de verschillende weefsels van het lichaam. Via de prikkeling van de bewegingsreceptoren krijgen de hersenen dan informatie over de toestand van ons lichaam.

In de hersenen beïnvloed deze informatie ons voelen, onze emoties en ons denken over onszelf, ons lichaam,de omgeving en het leven op zich. Hierdoor onderscheidt fasciatherapie zich van andere therapieën en is ze uitermate geschikt voor de behandeling van aspecifieke klachten en persoonsgebonden klachten. Ze kan zowel invloed uitoefenen op het lichaam, het stressregulerend systeem en de pijngewaarwording én de wisselwerking tussen al deze systemen.

De Somato-psychopedagogie (S-PP) geeft de persoon de kans om via een “leertraject” de tools en de skills te ontwikkelen om het proces zelfstandig verder te zetten. Men leert op hetzelfde moment aandacht te hebben voor processen binnenin zichzelf en de omgeving zonder te dicrimineren.

De bewustwording van de interactie verschaft inzicht in het eigen functioneren en stelt zo in staat zijn cognities of overtuigingen te beschouwen en indien gewenst bij te stellen. Het fysieke lichaam geeft ons een toegangspoort waar dat bij andere therapievormen niet altijd mogelijk is.